Healing

Healing innebär att få fart på energiflöden för att tillfriskna från sjukdom, smärta eller håglöshet. Allt består av energi med olika frekvens. Dessa frekvenser kan lätt bli blockerade och komma i obalans. När energin i din kropp balanseras startar självläkning.

Det är en naturlig metod för ökad hälsa och välbefinnande.

Vid en behandling kombinerar jag tekniker från flera metoder/skolor. Jag arbetar med mina händer på, och utanför din fysiska kropp (liggande, sittande, stående). Du är fullt påklädd. Jag känner in och rensar din aura och kropp från energiblockeringar. Det kan vara känslor och minnen som inte bearbetats och accepterats. Ibland får jag upp bilder eller intuitiv vetskap om vad dina besvär bottnar i. Det kan vara händelser som satt sig som cellminnen och skapat mönster. Jag förmedlar den intuitiva information jag får till mig. Lärdomar från egna erfarenheter och mångårigt arbete med människor, använder jag till  att coacha dig att hitta nya sätt hur du kan förhålla dig till den verklighet du upplever.

Du behöver egentligen inte utvecklas - snarare avvecklas,

d.v.s. ta bort masker, roller och mönster för att bli den du är inom.

De metoder jag använder mig av är fria från initieringar.

Distanshealing

Energi känner inga gränser eller avstånd. Min intention att kontakta dig och ditt energifält gör det möjligt eftersom även tanken är en frekvens

En behandling på distans fungerar så att vi avtalar om en tid,

du ringer upp mig och vi samtalar helt kort, sen behandlar jag och du vilar under tiden. Efter avslutad behandling ringer du upp mig igen så vi kan stämma av upplevelsen.

En del människor kan känna det som att jag faktiskt berör olika delar av kroppen, men behandlingen är verksam även om man inte känner av den så påtagligt! Behandlingen löser blockeringar och ökar energiflöden vilket initierar självläkning. Denna fortgår aktivt en tid efteråt.

Änglahealing/Omniterapi

När jag utbildade mig i Änglahealing och Multidimensionell Psykologi med Mikael Kvist fick jag lära mig att "öppna upp för mer av mig själv". Ju mer jag vågar möta av mig själv inom, desto mer kan jag se/möta/hjälpa dig att hantera och läka. Att arbeta med mig själv är ett ständigt pågående jobb! Det finns alltid mer att upptäcka!

Tyvärr finns inte denna utbildning längre.

Healing Touch

Under 2009 har jag avslutat utbildningen till Healing Touch Practitioner, inom Healing Touch International (Healing Touch Certificate Program).Här arbetar jag med olika energitekniker som satts samman till en metod. Konceptet kommer från USA där det är en godkänd vidareutbildning för sjuksköterskor. Healing Touch är en utbildning i fem steg med ett praktikår inlagt där 100 dokumenterade behandlingar, fallstudier, egenvård, Community service/informations- träffar m.m.ingår.

Min vision är att förena det bästa från två världar; skolmedicin och komplementär/integrativ medicin.

Chakrabalansering & Chakraflödesmassage

Behandlingsmetoderna grundar sig på kunskaper från den gamla indiska yogatraditionen. Du har olika energicentran, chakran, i din energikropp. De tar in, distribuerar och balanserar din livsenergi.

Denna balans blir lätt störd av intryck och påverkan utifrån.

Behandlingen syftar till att balansera chakrana och återställa flödet mellan dem. Den metod jag använder kommer från Ambres/Sture Johansson. Vid en behandling ligger du ner på en brits och jag ger dig en lätt massage med olja direkt på huden.

I Healing Touch finns fler tekniker bl.a.; Chakraconnection och Chakra spread. Chakrabalansering går utmärkt att göra på distans. Vi avtalar en tid då du kan sitta/ligga ned i lugn och ro. Jag tonar in på din energi, känner av störningar och tar bort blockeringar för att främja flöde och balans.

Intuitiv livscoachning

Om du söker hjälp att klara ut en fråga i livet, eller upplever att du inte riktigt kan reda ut vad du vill eller är på väg, då kan jag hjälpa dig att komma vidare.

Egna erfarenheter, ledarskapsutbildning, stark intuitiv förmåga är några av de hjälpmedel jag använder mig av för att hjälpa dig. Detta går naturligtvis även bra att göra över telefon.

^ Upp | Homiatiker Irene Ahlkvist, Väskinde Gällungs 484, 622 75 Visby, Gotland - info@healing-akuten.com - 0498 - 27 28 29