Klassisk Homeopati

Homeopati är en gammal läkeprincip, omnämnd redan i gamla grekiska skrifter.

I stället för att behandla och bota ett enskilt symptom, stärker homeopatin individens eget försvar mot sjukdomar och ohälsa. Man tar hänsyn till fysiska och psykiska besvär samt till personlighetstyp. Detta innebär ofta att två personer med likartade besvär får olika homeopatiska medel. Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen, Similia Similibus Curentor, vilket ungefär  betyder  lika botar lika. Man menar att varje ämne som hos en frisk människa framkallar vissa symptom, kan i homeopatisk form bota dessa symptom hos en sjuk. De medel som används hämtas från växt-, djur-, och mineralriket.

Irisdiagnostik

Som hjälp för att se vilka organ och funktioner som är påverkade, använder jag ögonens zonkarta. Precis som på fötter, händer, öron finns här ett system för olika organzoner. Färgförändringar, speciella tecken, blodkärl, storleksförhållanden etc. kan vara vägledande. Uppkomna tecken kan visa på svagheter samt störningar som behöver balanseras. Vissa störningar har kanske inte gett symptom ännu, men kan om det lämnas obehandlat, ge besvär framöver.

 

Zonterapi

Denna behandlingsmetod har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden, bl.a. ifrån nordamerikanska indianer samt Egypten. Zonterapin bygger på kunskaper och erfarenheter att kroppens organ och funktioner motsvaras av så kallade reflexzoner på

t.ex fötter, händer och öron. Jag arbetar vanligtvis med zonerna på benen och fötterna. Genom massage ökar blod och energicirkulationen i området. Via en impuls/reflex sker detta även i det organ jag behandlar. Metoden är mycket bra även i förebyggande syfte.

Axelsons Gymnastiska Institut

Som terapeut är jag auktoriserad ock kvalitetssäkrad via KAM, Kommittén för Alternativ Medicin.

KAM; Kommittén för Alternativ Medicin

Angelic Mediumship

Jag har gått 2 kurser med Birkan Tore, ett Holländskt medium som bl.a. medverkar i "Det Okända" i svensk TV. Vi har fått praktisera olika sätt att arbeta med medialitet för att finna de sätt som passar oss bäst.

För mig har det hittills varit roligast att verka som "Rescue Medium", i samband med orolig aktivitet i människors hem. Jag kan också använda Birkans "Intuitive Deck", en slags symbolkort som jag tolkar för att hjälpa dig få svar på någon fråga. Andra sätt kan vara att via kontakt med en Guide eller Skyddsängel förmedla budskap till dig. Vid något tillfälle har jag provat att hitta borttappade saker genom att hålla i ett liknande föremål och få information om var det kan finnas.

Detta är förmågor som är under utveckling. Övning ger ännu mer färdighet!

^ Upp | Homiatiker Irene Ahlkvist, Väskinde Gällungs 484, 622 75 Visby, Gotland - info@healing-akuten.com - 0498 - 27 28 29